EA Genesis ไม่มีนโยบายระดมทุนและสอบถามรหัสผ่านบัญชีของท่าน เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น

การลงทุน Forex ถือเป็นการลงทุนความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลให้ชำนาญก่อนจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเอง

ผลการลงทุนและผลการทดสอบในอดีต ไม่สามารถการันตีอนาคตได้

การดาวน์โหลดและ/หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ใดๆจาก EA Genesis ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตัวท่านเอง และยอมรับเงื่อนไขและนโยบายการใช้งานจาก EA Genesis โดยอัติโนมัติ